PARCELAS COMUNAIS

MONTE ARMADA
PARCELA MONTE ARMADA
MONTE CAEIRO
PARCELA MONTE CAEIRO
MONTE CASTRO
PARCELA MONTE CASTRO
MONTE COSTA
PARCELA MONTE COSTA
MONTECROAS
PARCELA MONTE CROAS
MONTE ESCULCA
PARCELA MONTE ESCULCA
MONTE MATALOBOS
PLANO MONTE PARDECELAS
MONTE PARDECELAS
DESLINDE MONTE MATALOBOS
MONTE CASAL
PLANO MONTE CASAL
MONTE CABANAS
PLANO MONTE CABANAS
A IGREXA,SEDE DA COMUNIDADE
PLANO A IGREXA
MONTE SAN MARTIÑO

 

Plano do monte no ano 1965 trala cesión gratuíta do Concello de Pontevedra que abranguía case todo o monte (liña laranxa), sobre o fotograma do voo americano do ano 1956 no que se ve a base militar daquela e as repoboacións forestais.

Plano do monte no ano 2010 cando se iniciou o preito (a mesma liña laranxa da cesión gratuíta do ano 65), coa base militar e as zonas de manobras e o campo de tiro.

Plano do monte no ano 2015 sobre o mesmo fotograma anterior, coa permuta e as cesións recentes.