Vi SAÍDA

O día 1 de xullo de 2018 a Comunidade convoca a todos veciños da Parroquia e demais cidadáns a VI SAÍDA DE AMIGOS DO MONTE NA PARROQUIA DE SALCEDO.

Este ano sobre o monte funcional e sustentábel do futuro.